Referenser

Nedanstående är ett axplock av längre konsultuppdrag


Autoliv

Industrialiseringsprocess 2012-14


Neonode

Industrialiseringsprocess 2015-16


Veoneer

Design Verification run 2017


Prismatic

Mångårigt projekt, pågående


Kontakt