Om Mandalon

En introduktion till Mandalon

. . .

Den korta historien 1999 fram till idag

Kompetenscentret S-Sence på Linköpings universitet är starkt bidragande till att företaget alls existerar. Inom detta program utvecklades bland annat ”den elektroniska näsan” under 90-talet. Monteringen av dessa är upprinnelsen till företaget.

Dessa kemiska gassensorer sattes samman på universitetet, men monteringsbehoven växte och en företagsidé föddes.

I början hade vi vakuumteknik och ytbeläggningar på programmet. Från 2005, då företaget delades, är Mandalon Technologies AB ett renodlat mikroelektronikbolag.

”Den elektroniska näsan”, ett flertal olika ytbeläggningar på de separata sensorerna på samma chip

Ett barn med bra idéer

När företaget började materialiseras år 1999 var Per-Erik mitt uppe i familjelivet. En av hans döttrar introducerades för första gången till en grapefrukt och hade ingen aning om vad den kunde tänkas heta. Frukten såg ut som en mandarin, men var stor som en melon. Efter att ha övervägt sina fakta kom hon till insikt. Självklart var det en mandalon.

Mandarin? Mandalon Melon?

Kontakt