Design chip & sensorer

Hur man designar sitt kisel för att det ska gå att montera och bonda

En mängd faktorer inverkar och är ofta motstridiga när det kommer till vad som är optimalt. Ofta styr ekonomiska tillverkningsfaktorer chip till att bli små med liten padpitch och medföljande processvårigheter som medför dyrare produktion.

Ett bra ställe att börja är den designguide Mandalon tog fram tillsammans med doktorander vid Linköpings universitet och nano- och mikrosystemprogrammet minST. Den kan ge ledtrådar till hur man kan undvika vanliga fallgropar.

En säkrare metod för att uppnå bästa möjliga resultat är att ta kontakt med oss direkt för en dialog!

Kontakt