WAFER

Mandalon hanterar sågade wafer

Vi sågar inte själva men hanterar plockning av chip manuellt upp till hanterbara och ekonomiskt försvarbara volymer.

Plockade chip i ask

Kontakt