Vanliga frågor

Några svar på relevanta frågor


Hur gör Mandalon när problem uppkommer vid trådbondning/paketering?

Vid trådbondning/paketering uppkommer ofta vitt skilda problem. Speciellt gäller detta vid prototypframtagning då chipet ofta ska fås att kommunicera med omvärlden för första gången. Tillsammans med kunden och efter kundens önskemål arbetas lösningen fram och avslutas först när du som kund är nöjd med resultatet. De problem som uppdagas kommunicerar vi så transparent som möjligt för att gemensamt och snabbt hitta en bra lösning!

Hur kan Mandalon hjälpa oss?

Mångårig erfarenhet av diametralt olika strukturer hjälper Mandalon att finna paketeringslösningen även på ert problem! Exakt hur anpassar vi förstås efter problemet och vilka andra randvillkor som gäller.

Kan Mandalon guida under designfasen?

Väldigt gärna! Ju tidigare vi kommer in desto fler misstag kan undvikas. En hjälp på vägen kan vara den designguide vi tog fram 2007 tillsammans med doktorander vid Linköpings universitet.

Tanka ner designguiden här:

Designguiden

Den bästa hjälpen kan dock ges vid direktkontakt

Men vad kostar kalaset?

Grundidén bakom timprissättningen för korta jobb, är att det ska gå att få saker gjorda snabbt, därav forceringstilläggen. Med dem ges kunderna möjlighet att betala sej till en snabbare service.

Grundpriser 2023:

Ställkostnad 2200 kr

Timdebitering 1975 kr

Normal leveranstid är max tre veckor. Vi strävar givetvis efter att göra jobben så snabbt som möjligt, men denna gräns ger oss flexibilitet och framför allt planeringmöjligheter när snabbjobb väl kommer in så att vi klarar båda.

Forceringstillägg:

Forc. Tillägg Adderad timtaxa
2 v. Lev tid plus 25%
5 arb.d. plus 50%
48 tim plus 100%
24 tim plus 200%
Längre jobb (> 16 tim) rabatteras
Transportlogistik?

Japp, ett kapitel för sej…

För Mandalons del fungerar PostNord bäst både för in- och uttransporter.

Vi är medvetna om att det kan fungera sämre på andra orter.

Övriga transportföretag riskerar att ta dagar längre, undantaget budfirmor där kostnadsbilden ju är en annan.

Kontakt