Sensorer

Sensorer – starten för Mandalon

I begynnelsen var näsan.

Näsan var elektronisk.

Detta var alldeles i slutet av förra årtusendet när Mandalon slog upp sina blå. Snart insågs värdet av att kunna lukta på omvärlden och Mandalon satte igång med att montera kemiska gassensorer. Mandalon som ännu inte hade något namn ville gärna fortsätta att göra detta även ute i den fria världen då det verkade finnas behov av näsor till att börja med.

Resan har gått vidare och idag monteras mycket olika strukturer. Mandalon paketerar, trådbondar och gjuter in mikroelektronik, och givetvis fortfarande sensorer.

Kontakt