Mikrostrukturer

Detta innefattar egentligen alla små strukturer nära chipet

Delvis överlappande MEMS, men innefattar för vår del också ofta bygget av kringstrukturen. Det kan gälla en integrerad mikrovärmare eller en MCM, Multi-chip-modul. Integrerad gaskanal eller en spegel. Sätt oss på prov!

Kontakt