MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

MEMS, när man använder kisel till annat än bara kretsmedium. Ett område som växer och är väldigt intressant. Området överlappar till en del sensorer men är inte synonymt då det t.ex. innefattar mikrohögtalare. Man talar ibland om sensors and actuators.

Under årens lopp har många strukturer passerat Mandalon då även dessa behöver sin kontakt med omvärlden. Ofta är anslutningarna färre men olika framställningssätt gör ibland bondningen svår. Ofta är även själva monteringen komplicerad då funktionaliteten kräver speciallösningar.

Kontakt