ASIC

AnvändarSpecifik Integrerad Krets, Application Specific IC

Vi finner i denna kategori de chip som designats för ett specifikt ändamål, ASIC, medan andra egna kategorier är t. ex. MEMS och sensorer.

Dessa chip har ofta många anslutningar och padutrymmet är snålt. Dessutom har ASICen ofta behov av många I/O’s och datamängderna gör att allt ska gå snabbt. Detta kräver korta trådar och gärna stor diameter på matningsanslutningarna, vilket i sej ofta en svår kombination. Vår utmaning är här att kombinera ett stort antal trådar på minimal yta och samtidigt bibehålla så mycket som möjligt av chipprestanda. Du hittar en del tips om vad man kan tänka på i vår Design Guide.

Mandalon hjälper er med layouten så att ASICen och systemet i stort bibehåller sin funktionalitet och inte försämras av paketeringen. Med ett utkast går vi sen gärna vidare tillsammans med dej som kund för att ta fram en fungerande design.

ASIC
Manuellt bondad ASIC med pitch 60µm

Mandalon föreslår hur monteringen kan göras på bästa sätt i samråd med dej som kund, och föreslår också lämplig bärare, PCB eller kapsel samt sköter inköp om så önskas. Vi implementerar sedan allt detta med över 25 års erfarenhet.

Efter leverans ber vi om återkoppling för att säkerställa att resultatet blivit det önskade. Detta är en integrerad del av vårt kvalitetsledningssystem.

Kontakt