Utveckling & prototyper

Området som är Mandalons ursprung

Utmaningarna vid prototypframställning är många och ofta väldigt intressanta. Erfarenheter och kunnande från flera discipliner är viktiga då vitt skilda aspekter som t.ex. RF-kompatibilitet, termiska egenskaper, vidhäftningsförmåga, dimensioner och materialval ska fås att samverka.

Hjälpredan i labbet, Hr Globman bockar tråd.

Under prototypfasen ligger fokus på att få chipet att prata med omvärlden för första gången. Aspekter som producerbarhet och tillförlitlighet väger lätt. Under resans gång blir dessa aspekter däremot allt viktigare och ju tidigare man lägger in detta desto lättare är det att anpassa design för produktion.

Montering i Mandalons labb
Kapsling & ingjutning

Ett bondat chip behöver ofta skyddas mot mekanisk åverkan även på prototypstadiet

Läs mer
Mikroelektronik-montering

Hur ett chip sätts på rätt plats och kontakterar detsamma utan komplikationer

Läs mer
Trådbondning & paketering

Kontaktering av chip och andra strukturer kan ske på flera sätt

Läs mer
Utveckling & prototyper

Området som är Mandalons ursprung

Läs mer
Kontakt