Mikroelektronik-montering

Detta sammanfattar bra vad Mandalon gör

Området mikroelektronikmontering handlar enkelt uttryckt om hur man sätter ett chip på rätt plats och kontakterar detsamma.

Den långa varianten berör prestanda på färdig krets, producerbarhet, materialval, metodval, ekonomi, arbetsmiljö, tidsplanering, geometriaspekter med mera och vi sitter sällan i någon box när vi löser kundens problem.

Kontakt