Omcertifiering klar 20-04-17

Mandalon genomförde kvalitetsrevision/omcertifiering av ledningssystemet 2020-04-17, som vanligt med fullgott resultat och certifikatet är förnyat 2020-04-21. Certifieringen gäller under tre år framöver.

Kontakt