Design chip & sensorer

Hur designa sitt kisel för att det ska gå att montera och bonda

En mängd faktorer inverkar och är ofta motstridiga när det kommer till vad som är optimalt. Ofta styr ekonomiska tillverkningsfaktorer chip till att bli små med liten padpitch och medföljande processvårigheter som medför dyrare produktion.

Den designguide Mandalon tog fram tillsammans med doktorander vid Linköpings universitet och minST kan ge ledtrådar till hur man kan undvika fallgropar.

En ännu bättre metod är att ta kontakt med oss direkt för en dialog!

Kontakt