ASIC

Applier Specific IC

I denna kategori ingår de chip som designats för ett specifikt ändamål men som inte faller under kategorierna MEMS eller sensorer t.ex.

Dessa chip har ofta många anslutningar och utrymmet är litet. Pitchen är därför liten och utmaningarna blir att designa ett system som möjliggör att ha många trådar samtidigt som funktionaliteten i chipet bibehålls och inte försämras av paketeringen.

Manuellt bondad ASIC med pitch 60µm

Mandalon bistår med förslag på hur montering kan göras på bästa sätt, föreslå lämplig bärare/kapsel samt implementerar detta.

Kontakt